• دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  رنگ اکرلیک براق  کامل رنگ شکیبا  بر پایه رزین های پلی وینیل استات P.V.A تولید شده است. این رنگ جهت کلیه سطوح ( گچی ، سیمانی ، آجری ، آردواز ، کاغذ دیواری و چوبی ) داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. سرعت خشک شدن ب الا ،  سهولت اجراء و سازگاری با محیط زیست از مزایای این رنگ می باشد. ALCO - 4005 ع موما جهت سطوح داخل ساختمان (سقف ها و دیوارها ) خصوصا رنگ آمیزی دیوارها پیشنهاد می شود.
 • طریقه مصرف یا استعمال

  1- قبل  از رنگ آمیزي میبایستی آماده سازي لازم بر روي سطح مورد نظر انجام شود . این آماده سازي در ابتدا شامل جدا نمودن نقاط  سست ، باز نمودن شکافها و درزها ، جدا کردن رنگهاي پوسته شده از روي سطح می باشد . ( بنابر ضرورت جهت از بین بردن رنگهاي قبلی  می توان از سنباده اس تفاده کرد ) همچنین سطح مورد نظر قبل از رنگ آمیزي می بایست تمیز و عاري از هر گونه آلودگی و چربی بوده تا  زمانی که سطح قابل اعتماد حاصل شود . در صورتیکه سطح شوره زده باشد باید حتماً با استفاده از برس تمیز گردد . براي سطوح سیمانی از روش واترجت جهت تمیز کردن سط ح می توانید استفاده نمائید و قبل از اعمال رنگ ، از خشك شدن کامل سطح مطمئن شوید .

  2- ترمیم نقاط با مصالح مربوطه انجام شود . عموماً براي سطوح داخلی از گچ استفاده میگردد.

  3- پس از ترمیم نقاط ، می توانید با استفاده از کاردک و لیسه نقاط برجسته روي سطح را صاف و به تناسب صافی و یا زبري مورد انتظار از  سطح ، بر روي کل سطح ، سنباده کاري نمایید.

  4- پس از آماده سازي کلی و قبل از بتونه کاري ، توصیه می شود که  رنگ اکرلیك براق  را با مقدار بیشتري آب مخلوط کرده و به صورت  رقیق تر بر روي سطح مورد نظر اعمال نمائید . رقیق تر بودن رنگ در موقع اعمال اولین لایه باعث می شود که رنگ با نفوذ در سطوح متخلخل  و جاذب ، علاوه بر ایجاد چسبندگی بهتر جهت اعمال رنگ نهائی ، پوشش و پایداري رنگ نهائی را نیز بیشتر کند.

  5- در این مرحله و بنابر ضرورت و رسیدن به سطح صاف، می توان از ب تونه مناسب استفاده نمود. پس از اعمال بتونه بایستی آنرا پرداخت  نمود . لذا سنباده کاري مناسب جهت رسیدن به یك سطح کاملاً صاف و دلخواه ضروري است . عمل بتونه کاري و پرداخت آن تا به دست  آمدن سطح صاف مورد انتظار می تواند ادامه داشته باشد.

  6- رنگ اکرلیك براق  را با مقدار مناسب آب رقیق نموده و بر روي سطح اعمال نمائید. میزان اختلاط آب به رنگ بستگی به درجه حرارت  محیط ، سطح زیر کار و نیز وسیله رنگ آمیزي دارد . ولی در شرایط نرمال رنگ آمیزي ، میزان اختلاط آب به رنگ بر حسب درصد وزنی ، با  قلم مو  50 % ، با غلتك  40 % و با  پیستوله  70 % میباشد .

  7- جهت رسیدن به یک سطح رنگ آمیزی شده یکنواخت و یکدست ، حداقل  2 تا  3 مرحله اعمال رنگ توصیه می شود . دمای  مناسب جهت اجرای رنگ بین  20 تا  25 درجه سانتیگراد و فاصله زمانی بین اعمال لایه ها حداقل  3 ساعت میباشد.

 • نحوه شستشوی وسایل

  مواد ریخته شده بر روي زمین را با آب گرم و صابون فوراً تمیز نمائید . همچنین پس از اتمام کار دستها و ابز ار آلا ت رنگ آمیزي را با آب گرم  و صابو ن بشوئید . جهت جلوگیري از زنگ زدگی ، ابزار و تجهیزات رنگ آمیزي را با وایت اسپریت شستشو داده و فو راً خشك نمائید .
 • توصیه

  قبل از استفاده ، محتوي ظرف ر ا خوب بهم بزنید. مقدار آب مورد نیاز جهت رقیق کردن رنگ را کم کم و در حین همزدن رنگ اضافه نمائید.
 • ایمنی نکات

  محتویات ظرف را در محیط خشك ، خنك و دور از نور مستقیم خورشید نگهداري نمائید . بعد از مصرف ، درب ظرف را  م حکم بب ندید  . از یخ  زدگی رنگ جلوگیري شود . زمان انقضاء این محصول یك سال پس از تاریخ تولید می باشد. سنباده کردن رنگهاي قدیمی روغنی باعث ایجاد گرد و خاک و بخار سرب میشود که این بخار باعث آسیب رساندن به م غز و  د یگر بافتهاي بدن به خصوص براي کودکان و زنان باردار میشود . بر اي کنترل کردن خطرات تماس با سرب و دیگر مواد خطرناک بای د از ت جهیزات محاف ظ  مناسب مانند ماسکهاي تنفسی ( مصوبه NIOSH ) و لوازم مناسب استفاده گردد و پس از اتمام کار محیط را  ک املا تمیز نمود .

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Cyan Green Pink Purple Yellow

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layout Style: Boxed
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family