رنگ شکیبا

رنگ شکیبا

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پايه رزين اپوكسي و سخت كننده پلي آمين طراحي و فرموله شده و داراي چسبندگي بسيار خوب بر روي سطوح بتوني و سيماني است. از اين محصول براي آماده سازي سطوح سازگار و سيراب كردن پوشش كف بتوني كارگاه ها ، بيمارستان ها، فرودگاه ها، كارخانجات، سالن هاي ورزشي و ديگر محيط هاي صنعتي به منظور بهبود خواص چسبندگي و كيفيت روكش يا لاك نهايي اپوكسي استفاده مي گردد.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • سختي بالا • قابليت نفوذ در خلل و فرج سطح و سيراب نمودن آن • مقاومت بسيار خوب در برابر تغييرات درجه حرارت و فشار • مقاومت بسيار خوب در مقابل آب، روغن هاي هيدروليك، گازوئيل، بنزين و مواد شيميايي
 • کاربردهای محصول

  اين محصول به منظور آماده سازي و اشباع كردن سطوح بتوني و سيماني قبل از اعمال روكش كف اپوكسي و ساير رنگها به كار مي رود.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سا نتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود.
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.

 

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پايه رزين اپوكسي و سخت كننده پلي آمين طراحي و فرموله شده و داراي چسبندگي بسيار خوب بر روي سطوح بتوني و سيماني پوشش داده شده با پرايمر بتون اپوكسي با كد  12200-00 w و يا 01-12500 w مي باشد . اين محصول جهت تسطيح سطوح سازگار پس از سيراب كردن آن استفاده مي شود .جهت تنظيم ويسكوزيته در حين اعمال از بهبود دهنده هاي رئولوژيكي استفاده شود . مقدار مصرف اين محصول در هر مترمربع به ناهمواريهاي سطح و خلل و فرج آن بستگي دارد.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • پركنندگي خوب درزها، شكافها و خلل و فرج سطح • مقاومت بسيار خوب در مقابل آب، روغن هاي هيدروليك، گازوئيل، بنزين و مواد شيميايي
 • کاربردهای محصول

  اين محصول جهت پر كردن خلل و فرج سطوح بتوني و سيماني قبل از اعمال روكش كف اپوكسي و يا ساير رنگها و عمدتاً به منظور تسطيح كليه سطوح عمودي و افقي به كار مي رود.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سا نتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود.
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.

 

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پايه رزين اپوكسي خاص و سخت كننده پلي آمين ويژه طراحي و فرموله شده و داراي چسبندگي بسيار خوب بر روي سطوح بتوني و سيماني است. استفاده از اين محصول قبل از اعمال روكش آنتي استاتيك، نقش به سزايي در كاهش مقاومت الكتريكي و نيز يكنواختي هدايت الكتريكي سيستم نهايي دارد. از اين محصول جهت استقرار شبكه نوار مسي مي توان استفاده نمود.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • چسبندگي بسيار خوب پرايمر بتون و آمادگي بالا جهت گيرايي روكش آنتي استاتيك • قابليت انتقال الكتريسيته ساكن از لايه هاي بالايي و تقويت انتقال آن از طريق شبكه نوار مسي به چاه ارت جهت جلوگيري از ايجاد جرقه و خطرات احتمالي ناشي از آتش سوزي
 • کاربردهای محصول

  اين محصول به منظور استقرار شبكه نوار مسي و تقويت انتقال بار الكتريكي قبل از اعمال روكش كف اپوكسي آنتي استاتيك به كار مي رود.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سا نتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود.
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.

 

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  پوششي مقاوم در برابر حرارت تا دماي 650 درجه سانتيگراد مي باشد كه جهت اعمال بر روي سازه هاي در معرض دماي بالا، پيشنهاد مي گردد . اين محصول با رطوبت هوا و يا تحت شرايط كوره پخت مي شود و داراي چسبندگي مناسب بر روي سطوح فلزي است و مي تواند بر سطوح خارجي سازه هاي فولادي، سازه هاي دريايي غير مغروق و لوازم حرارتي اعمال گردد . اين رنگ سيليكوني در برابر آب و حرارت مقاوم مي باشد و چنانچه اين محصول با ضخامت بالا بر روي سطح اعمال گردد چسبندگي لاز م و مقاومت حرارتي مناسب را نخواهد داشت . توجه داشته باشيد اين محصول جهت اعمال بر روي سازه هاي در مجاورت مستقيم شعله مناسب نمي باشد.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • عدم نياز به پخت رنگ در كوره • چسبندگي مناسب بر روي سطوح فلزي • مقاوم در برابر حرارت مداوم تا 650 سانتيگراد
 • کاربردهای محصول

  اين محصول بر روي سطوح خارجي سازه هاي فولادي مانند لوله ها، دودكش هاي كارخانجات، پالايشگاه ها و سازه هاي دريايي ، تأسيسات تهويه مطبوع، بخاري ها ، لوازم خانگي حرارتي و در مواردي كه امكان پخت در كوره و يا سخت شدن در حين حرارت دهي عملياتي ميسر نمي باشد، اعمال مي گردد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود .

 

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پايه رزين سيليكون، پوششي مناسب جهت حفاظت از سازه هاي فولادي كه در معرض حرارت هاي بالا مي باشد. استفاده از پيگمنت پودر آلومينيوم و رز ين سيليكون آن را قادر مي سازد كه حرارت هاي تا 650 درجه سانتيگراد را تحمل كند . اين محصول تحت شرايط كوره و يا عملياتي شدن سازه و ايجاد دما پخت مي شود . از اين رنگ مي توان به عنوان يك لايه رنگ منفرد بر روي سطوح فولادي و نيز بر روي سطوح آستري خورده متناسب با آن مانند آستري اتيل سيليكات استفاده نمود . توجه داشته باشيد در صورت انتظار مقاومت تا دماي 400 درجه سانتيگراد از آستري اتيل سيليكات استفاده شده و چنانچه مقاومت حرارتي بيش از 400 درجه سانتيگراد مورد نظر باشد از اين محصول به صورت تك لايه استفاده شود. چنانچه اين رنگ با ضخامت بالا بر روي سطح اعمال گردد، تمايل به جدا شدن از سطح و ورقه شدن خواهد داشت . توجه به تناسب مقاومت حرارتي آستري و رويه الزامي است. از اين محصول جهت رنگ آميزي سطوح در مجاورت شعله مستقيم نمي توان استفاده نمود.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • چسبندگي مناسب بر روي سطوح فلزي با رعايت ضخامت پيشنهادي • مقاوم در برابر حرارت مداوم تا 650 سانتيگراد • عدم تغيير فام در اثر حرارت • سختي بسيار مناسب
 • کاربردهای محصول

  جهت حفاظت از سازه هاي فولادي كه در معرض حرارت هاي بالا تا 650 درجه سانتي گراد قرار دارند مانند بدنه كوره ها، دودكش ها ، مبدل حرارتي، بويلر ها، تأسيسات كارخانجات شيميايي ، تجهيزات پتروشيمي، پالايشگاه ها، نيروگاه هاي برق و ... استفاده مي شود.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه ناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود .