رنگ شکیبا

رنگ شکیبا

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  رنگ اکرلیک براق  کامل رنگ شکیبا  بر پایه رزین های پلی وینیل استات P.V.A تولید شده است. این رنگ جهت کلیه سطوح ( گچی ، سیمانی ، آجری ، آردواز ، کاغذ دیواری و چوبی ) داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. سرعت خشک شدن ب الا ،  سهولت اجراء و سازگاری با محیط زیست از مزایای این رنگ می باشد. ALCO - 4005 ع موما جهت سطوح داخل ساختمان (سقف ها و دیوارها ) خصوصا رنگ آمیزی دیوارها پیشنهاد می شود.
 • طریقه مصرف یا استعمال

  1- قبل  از رنگ آمیزي میبایستی آماده سازي لازم بر روي سطح مورد نظر انجام شود . این آماده سازي در ابتدا شامل جدا نمودن نقاط  سست ، باز نمودن شکافها و درزها ، جدا کردن رنگهاي پوسته شده از روي سطح می باشد . ( بنابر ضرورت جهت از بین بردن رنگهاي قبلی  می توان از سنباده اس تفاده کرد ) همچنین سطح مورد نظر قبل از رنگ آمیزي می بایست تمیز و عاري از هر گونه آلودگی و چربی بوده تا  زمانی که سطح قابل اعتماد حاصل شود . در صورتیکه سطح شوره زده باشد باید حتماً با استفاده از برس تمیز گردد . براي سطوح سیمانی از روش واترجت جهت تمیز کردن سط ح می توانید استفاده نمائید و قبل از اعمال رنگ ، از خشك شدن کامل سطح مطمئن شوید .

  2- ترمیم نقاط با مصالح مربوطه انجام شود . عموماً براي سطوح داخلی از گچ استفاده میگردد.

  3- پس از ترمیم نقاط ، می توانید با استفاده از کاردک و لیسه نقاط برجسته روي سطح را صاف و به تناسب صافی و یا زبري مورد انتظار از  سطح ، بر روي کل سطح ، سنباده کاري نمایید.

  4- پس از آماده سازي کلی و قبل از بتونه کاري ، توصیه می شود که  رنگ اکرلیك براق  را با مقدار بیشتري آب مخلوط کرده و به صورت  رقیق تر بر روي سطح مورد نظر اعمال نمائید . رقیق تر بودن رنگ در موقع اعمال اولین لایه باعث می شود که رنگ با نفوذ در سطوح متخلخل  و جاذب ، علاوه بر ایجاد چسبندگی بهتر جهت اعمال رنگ نهائی ، پوشش و پایداري رنگ نهائی را نیز بیشتر کند.

  5- در این مرحله و بنابر ضرورت و رسیدن به سطح صاف، می توان از ب تونه مناسب استفاده نمود. پس از اعمال بتونه بایستی آنرا پرداخت  نمود . لذا سنباده کاري مناسب جهت رسیدن به یك سطح کاملاً صاف و دلخواه ضروري است . عمل بتونه کاري و پرداخت آن تا به دست  آمدن سطح صاف مورد انتظار می تواند ادامه داشته باشد.

  6- رنگ اکرلیك براق  را با مقدار مناسب آب رقیق نموده و بر روي سطح اعمال نمائید. میزان اختلاط آب به رنگ بستگی به درجه حرارت  محیط ، سطح زیر کار و نیز وسیله رنگ آمیزي دارد . ولی در شرایط نرمال رنگ آمیزي ، میزان اختلاط آب به رنگ بر حسب درصد وزنی ، با  قلم مو  50 % ، با غلتك  40 % و با  پیستوله  70 % میباشد .

  7- جهت رسیدن به یک سطح رنگ آمیزی شده یکنواخت و یکدست ، حداقل  2 تا  3 مرحله اعمال رنگ توصیه می شود . دمای  مناسب جهت اجرای رنگ بین  20 تا  25 درجه سانتیگراد و فاصله زمانی بین اعمال لایه ها حداقل  3 ساعت میباشد.

 • نحوه شستشوی وسایل

  مواد ریخته شده بر روي زمین را با آب گرم و صابون فوراً تمیز نمائید . همچنین پس از اتمام کار دستها و ابز ار آلا ت رنگ آمیزي را با آب گرم  و صابو ن بشوئید . جهت جلوگیري از زنگ زدگی ، ابزار و تجهیزات رنگ آمیزي را با وایت اسپریت شستشو داده و فو راً خشك نمائید .
 • توصیه

  قبل از استفاده ، محتوي ظرف ر ا خوب بهم بزنید. مقدار آب مورد نیاز جهت رقیق کردن رنگ را کم کم و در حین همزدن رنگ اضافه نمائید.
 • ایمنی نکات

  محتویات ظرف را در محیط خشك ، خنك و دور از نور مستقیم خورشید نگهداري نمائید . بعد از مصرف ، درب ظرف را  م حکم بب ندید  . از یخ  زدگی رنگ جلوگیري شود . زمان انقضاء این محصول یك سال پس از تاریخ تولید می باشد. سنباده کردن رنگهاي قدیمی روغنی باعث ایجاد گرد و خاک و بخار سرب میشود که این بخار باعث آسیب رساندن به م غز و  د یگر بافتهاي بدن به خصوص براي کودکان و زنان باردار میشود . بر اي کنترل کردن خطرات تماس با سرب و دیگر مواد خطرناک بای د از ت جهیزات محاف ظ  مناسب مانند ماسکهاي تنفسی ( مصوبه NIOSH ) و لوازم مناسب استفاده گردد و پس از اتمام کار محیط را  ک املا تمیز نمود .

 

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  پوشش حفاظتي بر پايه رزين اتيل سيليكات است . اين محصول با توجه به درصد رطوبت محيط، سخت و مقاوم  مي شود .آستر   بر سطح فولاد محافظت كاتدي ايجاد مي نمايد (Zn) زينك اتيل سيليكات با درصد بالاي فلز روي ، . در مواردي كه سطح داراي خلل و فرج زياد باشد ضخامت فيلم رنگ از  ميكرون تا حدود 75  ميكرون افزايش مي يابد 125 . تنها با يك لايه از پوشش اتيل سيليكات مي توان سطح را در برابر تغييرات آب و هوايي، اشعه ماوراء بنفش، آب و نمك ها ي خنثي و محصولات نفت خام و الكل ها محافظت نمود . توجه به اين نكته ضروري است كه اين آستري براي محيط هاي اسيدي و قليايي مناسب نمي باشد و استفاده از آن در وخامت هاي بالاتر از  ميكرون توصيه نمي شود 125 . از ديگر خواص اين آستري مقاومت حرارتي تا  درجه سانتي گراد 400 مي باشد كه به عنوان لايه آستري در سيستم رنگ هاي مقاوم حرارتي به كار گرفته مي شود . اين محصول با لحاظ كردن استاندارد   طراحي شده است sspc-paint20 . اعمال اين پوشش در محيطهاي با رطوبت بيش از  توصيه مي گردد و در صورت عدم % 75 تأمين رطوبت طبيعي ، روشهاي مصنوعي از قبيل مرطوب كردن محيط رنگ آميزي و يا اسپري آب پس از يك ساعت از اعمال آستري پيشنهاد مي شود.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • بندگي مناسب بر روي سطوح فلزي با رعايت ضخامت پيشنهادي •  (Zn) مقاومت خوردگي بسيار مناسب به روش حفاظت كاتدي توسط پودر روي •  مقاوم در برابر حرارت مداوم تا •  درجه سانتيگراد و مقاومت در مخازن آب جوش 400  عدم تغيير فام در اثر حرارت دهي •  زمان مناسب خشك شدن آستر با توجه به درصد رطوبت محيط •  سختي بسيار مناسب و مقاومت حلالي بسيار خوب
 • کاربردهای محصول

  پالايشگاه ها مخازن نگهداري سوخت اين پوشش از خوردگي سطوح خارجي تانكر ها و سازه ها ي فولادي پل ها، پتروشيمي تانكرهاي محتوي حلال و مواد شيميايي، سازه ها و تأسيسات دريايي و سكوهاي خارج از آب جلو گيري مي كند.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين  تا 10  درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 55  تا 5  درجه سانتيگراد باشد 50 . دماي مطلوب رنگ نيز بين  تا 10  درجه سان تيگراد در نظر گرفته شود 55 . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست  درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد 3 . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال ر نگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود.
 • ایمنی نکات

  در  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ایمنی ماده (MSDS) قابل مصرف می باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حر ارت، جرقه و شعله نگهداري شود . در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است. در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Cyan Green Pink Purple Yellow

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layout Style: Boxed
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family