رنگ شکیبا

رنگ شکیبا

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  محصولي دو جزء بر پايه پلي و ينيل بوتيرال مي باشد و به عنوان يك لايه واسطه ، به منظور بهبود چسبندگي بر روي سطوح فلزي غير آهني تميز و بدون پوشش مانند آلومينيوم، مس، برنز، كادميوم، روي و سطوح گالوانيزه اعمال مي گردد . از اين آستري روي سطوح آهني تميز نيز استفاده مي شود . اين محصول پس از اعمال سريعاً خشك شده و لايه اي سخت و مات ، با ظاهري يكنواخت ايجاد مي نمايد . اين پوشش به تنهايي داراي مقاومت جوي نبوده و بايد با رويه مناسب پوشيده شود . آستري واش پرايمر نبايد در ضخامت هاي بالا مورد استفاده قرار گيرد . لذا به همين دليل از پشت پوشي مناسبي برخوردار نمي باشد كه اين امر تغييري در خواص فني و اجرايي اين محصول ايجاد نمي كند.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • پذيرش بهتر لايه بعدي نسبت به سطح فلز خام • چسبندگي بسيار مناسب به سطوح فلزي آهني و غير آهني
 • کاربردهای محصول

  اين محصول به منظور تامين چسبندگي لايه هاي بعدي بر روي سطوح فلزي غير آهني تميز و بدون پوشش مانند آلومينيوم، مس، برنز، كادميوم، روي و سطوح گالوانيزه اعمال مي گردد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سا نتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود.
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.

 

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  به عنوان يك رنگ مياني بر پايه رزين كلروكائوچو فرموله گرديده و در سيستم پوششي حفاظتي، بر روي سطوحي كه در محيط هاي معتدل تا خورنده ضعيف (نيمه صنعتي) قرار مي گيرند ، به كار مي رود . اين پوشش به طريقه فيزيكي و سريع خشك شده و بعد از خشك شدن مقاومت مناسبي در محيط هاي اسيدي و قليايي ضعيف دارد . اين پوشش با ايجاد چسبندگي مناسب بين لايه اي نقش لايه دوم و حد واسط آستري و رويه سازگار و مناسب را به خوبي ايفا مي كند.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • زمان خشك شدن كوتاه • چسبندگي بين لايه اي خوب • مقاومت خوب در محيط هاي اسيدي و قليايي ضعيف • ايجاد ضخامت مناسب جهت سيستم كامل و كاهش هزينه ها
 • کاربردهای محصول

  اين محصول به عنوان لايه مياني همراه با انواع رويه و آستري سازگار در پوشش دهي قطعات و تجهيزات به كار رفته در كارخانجات مواد شيميايي، نيروگاه ها، انبار ها، تانكر ها، پل ها، سازه هاي فلزي ، مخازن و... مورد استفاده قرار مي گيرد .
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سا نتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود.
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود .

 

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پايه رزين كلروكائوچو فرموله گرديده و به عنوان يك پوشش محافظ رويه، بر روي سطوحي كه در محيط هاي معتدل تا خورنده ضعيف(نيمه صنعتي ) مستقر مي باشد ، به كار مي رود. خشك شدن اين رنگ سريع و به طريقه فيزيكي مي باشد . اين محصول به همراه رنگ مياني و آستر كلروكائوچو سيستم مناسبي را جهت محافظت از سطوح در كارخانجات مواد شيميايي، تانكر ها، پل ها، اسكله ها، سازه هاي فلزي، تاسيسات دريايي، خطوط لوله، كشتي ها، نيروگاه ها، انبار ها، مخازن و غيره ايجاد مي نمايد.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • خشك شدن سريع • مقاومت خوب در محيط هاي اسيدي و قليايي ضعيف • چسبندگي مناسب بر لايه مياني و آستري هاي سازگار
 • کاربردهای محصول

  جهت محافظت از سطوح در محيط هاي متوسط تا خورنده ضعيف در كارخانجات مواد شيميايي، تانكر ها، پل ها، سازه هاي فلزي، نيروگاه ها، انبار ها، مخازن و... مورد استفاده قرار مي گيرد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سا نتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود.
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود .

 

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پايه رزين هاي الك يد و كلركائوچو فرموله گرديده است . اين رنگ به سرعت خشك شد ه و سطحي يكنواخت و هموار ايجاد مي نمايد. اين نوع رنگ چسبندگي بالايي به سطوح آسفالتي و بتوني ايجاد مي كند. وجود رنگدانه و پر كننده هاي مناسب مي تواند سبب بازتاب نور در خط كشي ها شود. مقاومت در برابر عوامل جوي و پايداري مناسب در صورت بهره برداري صحيح، از ديگر خواص اين محصول مي باشد.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • خشك شدن سريع • عدم جرم پذيري و ثبات كيفيت • چسبندگي مناسب به سطوح آسفالتي يا بتوني • ايجاد سطحي يكنواخت و هموار پس از خشك شدن كامل • بازتاب مناسب رنگ جهت كاربرد در جاده ها، فرودگاهها با به كار گيري رنگدانه هاي خاص
 • کاربردهای محصول

  از اين نوع رنگ براي خط كشي سطوح آسفالتي و سيماني استفاده مي شود و عمده مصرف آن در جاده هاي آسفالتي در داخل و خارج شهر، پاركينگهاي اتومبيل، خط كشي محل عبور عابر پياده، باندهاي فرودگاه ها، بلوك بندي هاي كنار خيابانها و ميادين و ... مي باشد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 55 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سا نتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود.
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.

 

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  با دارا بودن رنگدانه سرنجي(اكسيد سرب) به عنوان آستري به همراه رنگ هاي مياني و رويه سازگار، در محيطهاي معتدل تا خورنده ضعيف (نيمه صنعتي) مورد استفاده قرار مي گيرد . از ويژگيهاي مهم آن خشك شدن سريع و مقاومت خوب در محيطهاي اسيدي و قليايي ضعيف است و همچنين داراي چسبندگي خوب بر روي سطوح سيماني و فولادي مي باشد.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • خشك شدن سريع • چسبندگي مناسب بر روي سطوح سيماني و فولادي • مقاومت خوب در محيط هاي اسيدي و قليايي ضعيف
 • کاربردهای محصول

  اين محصول با توجه به خواص مذكور در محيطهاي خورنده ضعيف از جمله تجهيزات پتروشيمي، پالايشگاهي، تانكرها، پل ها ، اسكله ها، سازه هاي فلزي، خطوط لوله، نيروگاه ها، انبار ها، مخازن و ... به عنوان لايه آستري مورد استفاده قرار مي گيرد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سا نتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود.
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود .