رنگ شکیبا

رنگ شکیبا

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پايه رزين الكيد متوسط روغن فرموله گرديده است و از خواص عمومي اين رنگ مي توان به دوام مناسب، مقاومت جوي نسبتاً خوب، چسبندگي مناسب روي سطوح كاملاً تميز شده اشاره نمود. اين آستر با دارا بودن رنگدانه ضد خوردگي زينك فسفات و به كارگيري رزين الكيد، قابليت حفاظت از سطوح فلزي در شرايط جوي معتدل تا خورنده خفيف را داراست و در رنگ آميزي سازه هاي فلزي و ماشين آلات صنعتي، تأسيسات صنعتي، ابزار كشاورزي، لوازم خانگي و... به كار مي رود.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • خشك شدن سريع • مقاومت خوردگي در محيطهاي معتدل تا خورنده ضعيف با به كارگيري رنگدانه ضد خوردگي زينك فسفات • چسبندگي مناسب روي سطوح كاملاً تميز شده • چسبندگي مناسب به لايه هاي بعدي
 • کاربردهای محصول

  از اين رنگ مي توان براي رنگ آميزي ماشين آلات صنعتي، ابزار كشاورزي، وسايل خانگي ، تجهيزات و تأسيسات نيمه صنعتي، صنعتي و... استفاده نمود.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود .

 

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پايه رزين آلكيد بلند روغن فرموله شده است و به عنوان آستري ضدخوردگي كاربرد بسيار گسترده اي بر روي سازه هاي فلزي دارد . وجود رنگدانه ضد خوردگي اكسيد سرب در اين رنگ سبب ميشودكه نسبت به عوامل خوردگي مقاومت نسبتاً خوبي داشته و سطح فلز را در مقابل آنها محافظت نمايد . استفاده از قلم مو به دليل نفوذ بهتر رنگ در خلل و فرج سطح، چسبندگي را افزايش داده و در نتيجه كيفيت اجرا را بالا خواهد برد . در محيط هايي كه گاز هاي سولفور وجود دارد ، احتمال تغيير رنگ از نارنجي به سياه وجود دارد لذا مي بايست سريعاً توسط پوشش مناسبي رنگ آميزي شود.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • سمي بودن به دليل وجود تركيبات سرب • مقاومت نسبتاً خوب نسبت به عوامل جوي با به كارگيري رنگدانه ضد خوردگي سرنج • چسبندگي مناسب به سطح زيرآيند و لايه هاي سازگار مياني و نهايي
 • کاربردهای محصول

  اين آستر كاربرد بسيار گسترده اي بر روي انواع سازه هاي فلزي از جمله قطعات ماشين آلات صنعتي ، سوله ها، مخازن و تأسيسات صنعتي و... كه در محيطهاي شهري و نيمه صنعتي قرار دارند، را دارا مي باشد . از اعمال ر نگهاي رويه و مياني بر پايه رزينهاي الكيدي متوسط و يا كوتاه روغن بر اين آستري خودداري گردد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود .

 

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پايه رزين آلكيد بلند روغن فرموله شده و داراي مقاومت نسبتاً مناسبي در برابر شرايط محيطي است. مزيت مهم اين آستري استفاده از رنگدانه هاي ضد خوردگي اكسيدآهن وزينك كروما ت و در نتيجه، حفاظت مناسب از سطح فلز است . اين محصولقابليت كاربرد برروي سطوح فولادي وايجاد چسبندگي مناسب بر آنها را دارا مي باشد.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • پوشش بسيار خوب سطح زيرآيند • مقاومت نسبتاً خوب نسبت به عوامل جوي با به كارگيري رنگدانه ضد خوردگي زينك كرومات و اكسيد آهن • چسبندگي مناسب به سطح زيرآيند و لايه هاي سازگار مياني و نهايي
 • کاربردهای محصول

  اين محصول به عنوان لايه آستري بر روي انواع سازه هاي فلزي از جمله قطعات ماشين آلات صنعتي، لوازم خانگي - اداري، سوله ها ،تأسيسات صنعتي، در و پنجره و ... واقع در محيطهاي شهري و نيمه صنعتي كاربرد بسيار گسترده اي دارد. از اعمال رنگهاي رويه و مياني بر پايه رزينهاي الكيدي متوسط و يا كوتاه روغن و ساير گروهها بر اين آستري خودداري گردد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.

 

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پايه رزين آلكيد بلند روغن فرموله شده و داراي مقاومت نسبتاً مناسبي در برابر شرايط جوي است. مزيت مهم اين آستري استفاده از رنگدانه هاي ضد خوردگي اكسيدآهن وزينك كرومات و در نتيجه، حفاظت مناسب از سطح فلز است . اين محصول قابليت كاربرد برروي سطوح فولادي وايجاد چسبندگي مناسب بر آنها را دارا مي باشد.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • پوشش بسيار خوب سطح زيرآيند • مقاومت نسبتاً خوب نسبت به عوامل جوي با به كارگيري رنگدانه ضد خوردگي زينك فسفات و اكسيد آهن • چسبندگي مناسب به سطح زيرآيند و لايه هاي سازگار نهايي
 • کاربردهای محصول

  اين محصول بر روي انواع سازه هاي فلزي از جمله قطعات ماشين آلات صنعتي، لوازم خانگي - اداري، سوله ، در، پنجره ، تأسيسات صنعتي و ... واقع در محيطهاي معمولي و نيمه صنعتي به عنوان آستر، كاربرد بسيار گسترده اي دارد. از اعمال رنگهاي رويه و مياني بر پايه رزينهاي الكيدي متوسط و يا كوتاه روغن بر اين آستري خودداري گردد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود.
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود .

 

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پايه رزين آلكيد بلند روغن فرموله شده و داراي مقاومت نسبتاً مناسبي در برابر شرايط محيطي است. مزيت مهم اين آستري استفاده از رنگدانه هاي ضد خوردگي اكسيدآهن وزينك كروما ت و در نتيجه، حفاظت مناسب از سطح فلز است . اين محصولقابليت كاربرد برروي سطوح فولادي وايجاد چسبندگي مناسب بر آنها را دارا مي باشد.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • پوشش بسيار خوب سطح زيرآيند • مقاومت نسبتاً خوب نسبت به عوامل جوي با به كارگيري رنگدانه ضد خوردگي زينك كرومات و اكسيد آهن • چسبندگي مناسب به سطح زيرآيند و لايه هاي سازگار مياني و نهايي
 • کاربردهای محصول

  اين محصول به عنوان لايه آستري بر روي انواع سازه هاي فلزي از جمله قطعات ماشين آلات صنعتي، لوازم خانگي - اداري، سوله ها ،تأسيسات صنعتي، در و پنجره و ... واقع در محيطهاي شهري و نيمه صنعتي كاربرد بسيار گسترده اي دارد. از اعمال رنگهاي رويه و مياني بر پايه رزينهاي الكيدي متوسط و يا كوتاه روغن و ساير گروهها بر اين آستري خودداري گردد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود .