گسترش روز افزون تکنولوژی در سطح دنیا و لزوم رقابت در این عرصه ما را بر این داشته که تحقیقات ، ابتکار ، نوآوری و تقویت و ارتقاء کنترل کیفیت را سرلوحه کار خود قرار داده تا بتوانیم با سیاست گذاری و برنامه ریزی درازمدت در آینده به همترازی فنی و اقتصادی بین المللی دست یابیم . در این راستا دریافت سه گوتهینامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 و ایزو 29001 و استاندارد HSG مخصوص صنایع نفت گاز و پتروشیمی نشان دهنده عزم و اراده ی محکم شرکت در جهت ارتقاء هرچه بیشتر و همچنین اطمینان بالا بردن دانش خود و حفظ و نگهداری و بهبود سیستم مدیریت کیفیت بکار می بندند .
بدیهی است به منظور همگامی با انتظارات روز افزون مشتریان این اهداف مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت .