• دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  پوششی یک جزئی و هوا خشک بر پایه رزین اپوکسی استر می باشد . این محصول با دارا بودن رنگدانه ضدخوردگی زینک فسفات براي محافظت سطوح فلزي در محيط هاي صنعتی و نيمه صنعتی کاربرد دارد و در مقایسه با آستري هاي آلكيدي از مقاومت خوردگی بالاتري برخوردار است ، اما نسبت به رنگ هاي اپوکس ي، در مصارف صنعتی طول عمر کمتر ي دارد . از جمله خواص آن می توان به زمان خشک شدن سریع، چسبندگی بسيار خوب و دوام فيلم خشک رنگ اشاره نمود . توص یه می شودکه از این محصول بيشتر براي مصارف داخلی ودور از تماس مداوم با نور خورشيد استفاده شود.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • زمان خشک شدن سریع • چسبندگی بسيار خوب • مقاومت بالاتر نسبت به گروه الكيدي در برابر هيدروليز یا صابونی شدن • مقاومت خوردگی به دليل به کارگيري رنگدانه ضد خوردگی زینک فسفات در فرمولاسيون
 • کاربردهای محصول

  از این محصول به عنوان آستر جهت محافظت سازه هاي فلزي ، تاسيسات صنعتی ، سوله ها ، تجهيزات و ماشين آلات راه سازي ، درشرایط نيمه صنعتی تا صنعتی استفاده می شود .
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طی مراحل رنگ آميزي می بایست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلوگيري از کندانس شدن ر طوبت، درجه حرارت سطح می بایست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشک شدن رنگ، استفاده از تهویه مناسب الزامی است . حتی المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود
 • ایمنی نکات

  این محصول در شرایط صنعتی تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ایمنی ماده (MSDS) قابل مصرف می باشد و در هنگام کار باید موارد ایمنی رعایت شود . این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود . درمحيطهاي بسته رعایت تهویه مناسب الزامی است . در صورت تماس با چشم باید آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشک مراجعه نمود