• دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  پوششي يك جزئي و هوا خشك بر پايه رزين اپوكسي استر مي باشد . از اين محصول براي محافظت سطوح فلزي در محيط هاي صنعتي و نيمه صنعتي استفاده مي شود و در مقايسه با رنگ هاي آلكيدي از مقاومت خوردگي بالاتري برخوردار است اما نسبت به رنگ هاي اپوكسي، در مصارف صنعتي طول عمر كمتري دارد . از جمله خواص آن مي توان به زمان خشك شدن سريع، چسبندگي بسيار خوب و دوام فيلم خشك رنگ اشاره نمود . توصيه مي شودكه از اين محصول بيشتر براي مصارف داخلي و دور ا ز تماس مداوم با نور خورشيد استفاده شود.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • زمان خشك شدن سريع • چسبندگي بسيار خوب • مقاومت بالاتر نسبت به گروه الكيدي در برابر هيدروليز يا صابوني شدن
 • کاربردهای محصول

  از اين محصول براي محافظت سازه ها ي فلز ي، تاسيسات صنعتي، سوله ها ، تجهيز ات و ماشين آلات راه ساز ي، در شرايط نيمه صنعتي تا صنعتي استفاده مي شود . اين رنگ جهت سطوح داخلي طراحي شده است.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلوگيري از كندانس شدن ر طوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود . در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.