رنگ اکرلیکی جدولی پایه آب

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

 • کاربردهای محصول

 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

 • ایمنی نکات

 

ترافیک تک جرئی

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  این رنگها برپایه رزین اکریلیک ترموپلاست طبق استاندارد ملی 3758 بوده و چسبندگی بسیار خوبی بر روی سطوح سیمانی و آسفالته از خود نشان داده و مقاوم در برابر سایش می باشند. (قابلیت اجرا در ضخامت های از 100 تا 1000 میکرون)
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  (مشخصات شیمیایی:) رنگ پایه: رزین اکریلیک ترموپلاست - تعداد اجزای رنگ: یک جزئی - مکانیزم خشک شدن: تبخیر حلال - میزان درصد جامد مواد: وزنی(2±75%) حجمی (2±48%) - نقطه اشتعال: 19 درجه سانتیگراد (مشخصات فیزیکی:)  فام رنگ: سفید(TAW) زرد(TAY) - براقیت: مات - دانسیته: (5/1-4/1) گرم بر سانتیمتر مکعب - بازتاب: حداقل 75%- پوشش تئوری برای لایه خشک  به ضخامت 600 میکرون: برای فام سفید (m2/ Kg 2/1) و فام زرد(m2/ Kg 3/1) قدرت پوشانندگی: gr320 در متر مربع برای یک لایه رنگ به ضخامت 200 میکرون- gr 250 در هرمتر طول خط کشی به عرض 16 سانتی متر و ضخامت 600میکرون

 • بسته بندی، انبار داری و ایمنی

  (بسته بندی: )ظروف فلزی 20 لیتری و بشکه فلزی 220 لیتری - (شرایط نگهداری: ) در محیط خشک و خنک با تهویه مناسب و با بسته بندی کامل و سالم نگهداری شود. - مدت زمان مجاز انبارداری: 12 ماه پس از تولید
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  شرایط اجرای رنگ آمیزی: دما 5 تا 40 درجه سانتیگراد – رطوبت حداکثر 80% دمای سطح :5 تا 45 درجه سانتیگراد(حداقل 3 درجه سانتیگراد بالاتر از نقطه شبنم) رطوبت سطح : حداکثر 5% تینر مورد نیاز جهت رقیق کردن: با توجه  به روش اجرای رنگ آمیزی به نسیت 5 تا 10 درصد استفاده شود.
 • هشدار

  َاین محصول حاوی حلال های آلی و قابل اشتعال است، از قرار دادن در مجاورت شعله به خطوط برق و تجهیزات الکتریکیخودداری نمایید. از تنفس گازها و بخار رنگ در زمان اجرا اکیداً پرهیز نمایید. با استفاده از لوازم حفاظت فردی ( کلاه،  دستکش، عینک ، ماسک و ...) از پوست بدن و سایر اعضاء در برابر تماس با رنگ و تینر حفاظت کنید. در صورت رنگ آمیزی در محیط بسته تهویه محیط الزامی است. از رنگ آمیزی در فضای آزاد در هنگام بارندگی و وزش شدید باد خودداری نمایید. در صورت باقی ماندن مقداری رنگ در ظروف، درب آن ها را به خوبی بسته تا از خشک شدن و ضایعات رنگ و سایر خطرات و عوارض احتمالی جلوگیری شود.

 

ترافیک دو جرئی

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  این محصول پوشش انعطاف پذیر دارد و مقاوم در برابر سایش میباشد و مقاومت خوبی در مقابل مواد قلیایی و سایر مواد شیمیایی موجود در جو زمین دارد.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  (مشخصات شیمیایی:) رنگ پایه: رزین اکریلیک دوجزئی ترموپلاست - تعداد اجزای رنگ: دو جزئی - مکانیزم خشک شدن: واکنش رادیکالی - میزان درصد جامد مواد: وزنی(100%) حجمی (100%). (مشخصات فیزیکی:) فام رنگ: سفید - دانسیته: (1/0±6/1) گرم بر سانتیمتر مکعب - نسبت اختلاط دو جزء: به ازای 100 کیلوگرم جزء اول، (3/0± 1 ) کیلوگرم جزء دوم یا هاردنر - پوشش تئوری : 1 متر مربع به ازای 1 کیلوگرم پوشش با ضخامت 300 میکرون
 • کاربردهای محصول

  بمنظور رنگ استخر، رنگ ترافیک برای خط کشی محل عابر پیاده روی آسفالت و ... استفاده می شود این محصول در   ضخامت های  بالا (تا 5 میلی متر ) جهت کناره های جاده ها بعنوان هشدار دهنده قابل اجراست رنگ ترافیک دوجزئی بدلیل سرعت واکنش زیاد توسط دستگاه خط کشی قابل اجرا می باشد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  شرایط اجرای رنگ آمیزی:دمای سطح :5 تا 45 درجه سانتیگراد و رطوبت سطح : حداکثر 5%
 • هشدار

  این محصول بشدت قابل اشتعال بوده و استنشاق بخارات آن مضر است.در طول استفاده ، از گرما، جرقه و آتش رو باز دور نگهداری شود.این محصول ممکن است سبب حساسیت چشمها ، تحریک پوست و دستگاه تنفس گردد. این محصول حاوی هیدرو کربنهای آروماتیک (حلقوی) و آلیفاتیک (خطی) می باشد.

 

جدولی آلکیدی

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

 • کاربردهای محصول

 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

 • ایمنی نکات