رنگ نما

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  رنگ نما کامل رنگ شکیبا  بر پایه رزین های پلی وینیل استات (P.V.A ) تولید شده است. این رنگ جهت کلیه سطوح    ( گچی ، سیمانی ، آجری ، آردواز ، کاغذ دیواری و چوبی ) داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. سرعت خشک شدن بالا ، سهولت اجراء و سازگاری با محیط زیست از مزایای این رنگ می باشد.  ALCO- 4007 عموما جهت سطوح داخل ساختمان خصوصا رنگ آمیزی سقف ها پیشنهاد می شود.

 • طریقه مصرف یا استعمال

  قبل از رنگ آمیزی میبایستی آماده سازی لازم بر روی سطح مورد نظر انجام شود . این آماده سازی در ابتدا شامل جدا نمودن نقاط سست ، باز نمودن شکافها و درزها ، جدا کردن رنگهای پوسته شده از روی سطح می باشد . ( بنابر ضرورت جهت از بین بردن رنگهای قبلی می توان از سنباده استفاده کرد ) همچنین سطح مورد نظر قبل از رنگ آمیزی می بایست تمیز و عاری از هر گونه آلودگی و چربی بوده تا زمانی که سطح قابل اعتماد حاصل شود . در صورتیکه سطح شوره زده باشد باید حتماً با استفاده از برس تمیز گردد . برای سطوح سیمانی از روش واترجت جهت تمیز کردن سطح می توانید استفاده نمائید و قبل از اعمال رنگ ، از خشک شدن کامل سطح مطمئن شوید .  ترمیم نقاط با مصالح مربوطه انجام شود . عموماً برای سطوح داخلی از گچ استفاده میگردد.  پس از ترمیم نقاط ، می توانید با استفاده از کاردک و لیسه نقاط برجسته روی سطح را صاف و به تناسب صافی و یا زبری مورد انتظار از سطح ، بر روی کل سطح ، سنباده کاری نمایید .  پس از آماده سازی کلی و قبل از بتونه کاری ، توصیه می شود که رنگ نما کامل رنگ شکیبا  را با مقدار بیشتری آب مخلوط کرده و به صورت رقیق تر بر روی سطح مورد نظر اعمال نمائید . رقیق تر بودن رنگ در موقع اعمال اولین لایه باعث می شود که رنگ با نفوذ در سطوح متخلخل و جاذب ، علاوه بر ایجاد چسبندگی بهتر جهت اعمال رنگ نهائی ، پوشش و پایداری رنگ نهائی را نیز بیشتر کند .  در این مرحله و بنابر ضرورت و رسیدن به سطح صاف، می توان از بتونه مناسب استفاده نمود. پس از اعمال بتونه بایستی آنرا پرداخت نمود . لذا سنباده کاری مناسب جهت رسیدن به یک سطح کاملاً صاف و دلخواه ضروری است . عمل بتونه کاری و پرداخت آن تا به دست آمدن سطح صاف مورد انتظار می تواند ادامه داشته باشد .  رنگ نما کامل رنگ شکیبا  را با مقدار مناسب آب رقیق نموده و بر روی سطح اعمال نمائید. میزان اختلاط آب به رنگ بستگی به درجه حرارت محیط ، سطح زیر کار و نیز وسیله رنگ آمیزی دارد . ولی در شرایط نرمال رنگ آمیزی ، میزان اختلاط آب به رنگ بر حسب درصد وزنی ، با قلم مو 50% ، با غلتک 40% و با پیستوله 70% میباشد .  جهت رسیدن به یک سطح رنگ آمیزی شده یکنواخت و یکدست ، حداقل 2 تا 3 مرحله اعمال رنگ توصیه می شود . دمای مناسب جهت اجرای رنگ بین 20 تا 25 درجه سانتیگراد و فاصله زمانی بین اعمال لایه ها حداقل 3  ساعت میباشد .

 • نحوه شستشوی وسایل

  مواد ريخته شده بر روي زمين را با آب گرم و صابون فوراً تميز نمائيد . همچنين پس از اتمام كار دستها و ابزار آلات رنگ آميزي را با آب گرم و صابون بشوئيد . جهت جلوگيري از زنگ زدگي ، ابزار و تجهيزات رنگ آميزي را با وايت اسپريت شستشو داده و فوراً خشك نمائيد .
 • توصیه

   قبل از استفاده ، محتوی ظرف را خوب بهم بزنید.

   مقدار آب مورد نیاز جهت رقیق کردن رنگ را کم کم و در حین همزدن رنگ اضافه نمائید.

   

 • ایمنی نکات

  محتویات ظرف را در محیط خشک ، خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری نمائید . بعد از مصرف ، درب ظرف را محکم ببندید . از یخ زدگی رنگ جلوگیری شود . زمان انقضاء این محصول يك سال پس از تاریخ تولید می باشد. سنباده کردن رنگهای قدیمی روغنی باعث ایجاد گرد و خاک و بخار سرب میشود که این بخار باعث آسیب رساندن به مغز و دیگر بافتهای بدن به خصوص برای کودکان و زنان باردار میشود . برای کنترل کردن خطرات تماس با سرب و دیگر مواد خطرناک باید از تجهیزات محافظ مناسب مانند ماسکهای تنفسی ( مصوبه NIOSH  ) و لوازم مناسب استفاده گردد و پس از اتمام کار محیط را کاملا تمیز نمود .

 

رنگ اکرلیک براق

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  رنگ اکرلیک براق  کامل رنگ شکیبا  بر پایه رزین های پلی وینیل استات P.V.A تولید شده است. این رنگ جهت کلیه سطوح ( گچی ، سیمانی ، آجری ، آردواز ، کاغذ دیواری و چوبی ) داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. سرعت خشک شدن ب الا ،  سهولت اجراء و سازگاری با محیط زیست از مزایای این رنگ می باشد. ALCO - 4005 ع موما جهت سطوح داخل ساختمان (سقف ها و دیوارها ) خصوصا رنگ آمیزی دیوارها پیشنهاد می شود.
 • طریقه مصرف یا استعمال

  1- قبل  از رنگ آمیزي میبایستی آماده سازي لازم بر روي سطح مورد نظر انجام شود . این آماده سازي در ابتدا شامل جدا نمودن نقاط  سست ، باز نمودن شکافها و درزها ، جدا کردن رنگهاي پوسته شده از روي سطح می باشد . ( بنابر ضرورت جهت از بین بردن رنگهاي قبلی  می توان از سنباده اس تفاده کرد ) همچنین سطح مورد نظر قبل از رنگ آمیزي می بایست تمیز و عاري از هر گونه آلودگی و چربی بوده تا  زمانی که سطح قابل اعتماد حاصل شود . در صورتیکه سطح شوره زده باشد باید حتماً با استفاده از برس تمیز گردد . براي سطوح سیمانی از روش واترجت جهت تمیز کردن سط ح می توانید استفاده نمائید و قبل از اعمال رنگ ، از خشك شدن کامل سطح مطمئن شوید .

  2- ترمیم نقاط با مصالح مربوطه انجام شود . عموماً براي سطوح داخلی از گچ استفاده میگردد.

  3- پس از ترمیم نقاط ، می توانید با استفاده از کاردک و لیسه نقاط برجسته روي سطح را صاف و به تناسب صافی و یا زبري مورد انتظار از  سطح ، بر روي کل سطح ، سنباده کاري نمایید.

  4- پس از آماده سازي کلی و قبل از بتونه کاري ، توصیه می شود که  رنگ اکرلیك براق  را با مقدار بیشتري آب مخلوط کرده و به صورت  رقیق تر بر روي سطح مورد نظر اعمال نمائید . رقیق تر بودن رنگ در موقع اعمال اولین لایه باعث می شود که رنگ با نفوذ در سطوح متخلخل  و جاذب ، علاوه بر ایجاد چسبندگی بهتر جهت اعمال رنگ نهائی ، پوشش و پایداري رنگ نهائی را نیز بیشتر کند.

  5- در این مرحله و بنابر ضرورت و رسیدن به سطح صاف، می توان از ب تونه مناسب استفاده نمود. پس از اعمال بتونه بایستی آنرا پرداخت  نمود . لذا سنباده کاري مناسب جهت رسیدن به یك سطح کاملاً صاف و دلخواه ضروري است . عمل بتونه کاري و پرداخت آن تا به دست  آمدن سطح صاف مورد انتظار می تواند ادامه داشته باشد.

  6- رنگ اکرلیك براق  را با مقدار مناسب آب رقیق نموده و بر روي سطح اعمال نمائید. میزان اختلاط آب به رنگ بستگی به درجه حرارت  محیط ، سطح زیر کار و نیز وسیله رنگ آمیزي دارد . ولی در شرایط نرمال رنگ آمیزي ، میزان اختلاط آب به رنگ بر حسب درصد وزنی ، با  قلم مو  50 % ، با غلتك  40 % و با  پیستوله  70 % میباشد .

  7- جهت رسیدن به یک سطح رنگ آمیزی شده یکنواخت و یکدست ، حداقل  2 تا  3 مرحله اعمال رنگ توصیه می شود . دمای  مناسب جهت اجرای رنگ بین  20 تا  25 درجه سانتیگراد و فاصله زمانی بین اعمال لایه ها حداقل  3 ساعت میباشد.

 • نحوه شستشوی وسایل

  مواد ریخته شده بر روي زمین را با آب گرم و صابون فوراً تمیز نمائید . همچنین پس از اتمام کار دستها و ابز ار آلا ت رنگ آمیزي را با آب گرم  و صابو ن بشوئید . جهت جلوگیري از زنگ زدگی ، ابزار و تجهیزات رنگ آمیزي را با وایت اسپریت شستشو داده و فو راً خشك نمائید .
 • توصیه

  قبل از استفاده ، محتوي ظرف ر ا خوب بهم بزنید. مقدار آب مورد نیاز جهت رقیق کردن رنگ را کم کم و در حین همزدن رنگ اضافه نمائید.
 • ایمنی نکات

  محتویات ظرف را در محیط خشك ، خنك و دور از نور مستقیم خورشید نگهداري نمائید . بعد از مصرف ، درب ظرف را  م حکم بب ندید  . از یخ  زدگی رنگ جلوگیري شود . زمان انقضاء این محصول یك سال پس از تاریخ تولید می باشد. سنباده کردن رنگهاي قدیمی روغنی باعث ایجاد گرد و خاک و بخار سرب میشود که این بخار باعث آسیب رساندن به م غز و  د یگر بافتهاي بدن به خصوص براي کودکان و زنان باردار میشود . بر اي کنترل کردن خطرات تماس با سرب و دیگر مواد خطرناک بای د از ت جهیزات محاف ظ  مناسب مانند ماسکهاي تنفسی ( مصوبه NIOSH ) و لوازم مناسب استفاده گردد و پس از اتمام کار محیط را  ک املا تمیز نمود .

 

رنگ پلاستیک

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  پوشرنگ پلاستیک شکیبا  بر پایه كوپليمر وينيل استات تولید شده است. این رنگ ها را می توان در درصدهای مختلف به پوشرنگ های پلاستیک و نيم پلاستيك بر پایه P.V.A اضافه کرد و به فام دلخواه دست یافت. با توجه به اینکه میزان پیگمنت رنگی بکار رفته در فرمولاسیون این مادر رنگها بسیار بالاست لذا این مادر رنگ ها از قابلیت رنگ دهی بسیار خوبی برخوردار می باشند، بنابراین با حداقل مصرف مادر رنگ، می توان فام مطلوب را ایجاد نمود. همچنین از این مادر رنگها به طور مستقیم در رنگ آمیزی سطوح داخلی و خارجي ساختمان (سطوح گچی، سیمانی، آجری، آردواز و چوبی ) استفاده می شود. پوشرنگ مادر رنگ پلاستیک دارای زمان خشک شدن مناسبی بوده و در برابر نور خورشید و اشعه ماوراء بنفش مقاوم است. لذا جهت مصارف دیوار نویسی و پارچه نویسی نیز کاربرد وسیع دارد. مقاومت بالاي شستشو تا 2000 دور، خشك شدن سريع، قلم خوري مناسب، چسبندگي عالي، سهولت اجرا و قابليت رقيق شدن با آب، نداشتن بوي نامطبوع و سازگاري با محيط زيست از مزاياي اين پوشرنگ است.
 • طریقه مصرف یا استعمال

  1 – سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی و چربی پاک کرده و تا خشک شدن کامل آن صبر نمائید. پوسته های رنگ های قدیمی بایستی از سطح زدوده شده و سطحی صاف بدست آید ( بنا بر ضرورت ، جهت از بین بردن رنگهای قبلی می توان از سنباده استفاده کرد) . در صورتیکه سطح شوره زده باشد ، باید حتما با استفاده از برس تمیز گردد . سطوح فلزی می بایستی از هرگونه    زنگ زدگی و براده ، عاری گردند.

  2 – ترمیم نقاط با مصالح مربوطه انجام شود. استفاده از بتونه روغنی برای سطوح چوبی و فلزی و استفاده از گچ و بتونه روغنی برای سطوح داخلی ساختمان پیشنهاد می گردد.

  3- پس از ترمیم نقاط ، میتوانید با استفاده از کاردک و لیسه ، نقاط برجسته روی سطح را صاف و به تناسب صافی یا زبری مورد انتظار از سطح ، بر روی کل سطح ، سنباده کاری نمائید.

  4- پس از آماده سازی کلی  و قبل از اعمال رنگ ، جهت سطوح گچی ، سیمانی و چوبی ، رنگ روغنی آلکیدی PRINCE را با مقدار بیشتری تینر وایت اسپریت رقیق نموده و بعنوان اولین لایه روی سطح مورد نظر اعمال نمائید . جهت سطوح فلزی از ضد زنگ ( پرایمر ضد خوردگی ) بعنوان اولین لایه استفاده گردد. 

  5- در این مرحله و بنا بر ضرورت و رسیدن به سطح صاف ، می توانید عمل بتونه کاری و پرداخت آن را بوسیله سنباده کاری ادامه دهید.

 • نحوه شستشوی وسایل

  مواد ریخته شده بر روي زمین را با آب گرم و صابون فوراً تمیز نمائید . همچنین پس از اتمام کار دستها و ابز ار آلا ت رنگ آمیزي را با آب گرم  و صابو ن بشوئید . جهت جلوگیري از زنگ زدگی ، ابزار و تجهیزات رنگ آمیزي را با وایت اسپریت شستشو داده و فو راً خشك نمائید .
 • توصیه

  1- قبل از استفاده ، محتوي ظرف را  خوب بهم بزنيد.

  2- در طی مراحل رنگ آمیزی، حتما درب و پنجره ها را باز بگذارید تا هوای تازه جریان داشته باشد.

 • ایمنی نکات

  محتویات ظرف را در محیط خشک ، خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری نمائید . بعد از مصرف ، درب ظرف را محکم ببندید . توصیه می شود این محصول را حداکثر ظرف مدت12 ماه از تاریخ تولید مصرف نمائید . در هنگام اعمال رنگ ، از تهویه مناسب استفاده کنید و در صورت امکان دربها و پنجره ها را باز بگذارید. در صورت داشتن سابقه بیماری آبریزش چشم ، سردرد و یا سایر بیماریها ، از هوای تازه بیشتر  و یا ماسکهای تنفسی ( مصوبه ( NIOSH استفاده کرده و یا محل کار را ترک کنید  . از تماس با چشم جلوگیری شود، در صورت تماس با مقدار زیادی آب شستشو شود ، دستها را پس از استفاده بشوئید. در صورت بلعیده شدن ، به مراکز پزشکی مراجعه کنید. سنباده کردن رنگ قدیمی روغني باعث ایجاد گرد و خاک و بخار سرب میشود که این بخار باعث آسیب رساندن به مغز  و دیگر بافتهای بدن به خصوص برای کودکان و زنان باردار میشود . برای کنترل کردن خطرات تماس با سرب و دیگر مواد خطرناک باید از تجهیزات محافظ مناسب مانند ماسکهای تنفسی ( مصوبه NIOSH  ) و لوازم مناسب استفاده گردد و پس از اتمام کار محیط را کاملا تمیز نمود .

 

رنگ پلاستیک 2

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

   براي رنگ آميزي سريع، زيبا و با دوام سطوح داخل و خارج ساختمان ( گچ، سيمان، آجر، آردواز ، ايرانيتهاي سيماني ، چوبي و ... ) استفاده مي گردد. اين رنگ با كيفيت برتر داراي مقاومت بسيار خوبي در برابر سايش و شستشو بوده و پايداري مطلوبي در برابر نور خورشيد ، نفوذ آب و مواد قليايي دارد ، لذا جهت محيطهاي بيرون ساختمان ، خصوصا نماي ساختمانها پيشنهاد مي شود . سرعت خشك شدن بالا ، سهولت اجرا و سازگاري با محيط زيست از ديگر مزاياي اين رنگ ميباشد. ALCO – 3105 يك فيلم زيبا و براق بر روي سطح مورد نظر ايجاد مينمايد .
 • طریقه مصرف یا استعمال

  1 – سطح مورد نظر را با آب شستشو داده تا گرد و خاك از سطح زدوده شود ( در صورتيكه سطح شوره زده باشد بايد حتما با استفاده از برس تميز گردد ) همچنين سطح مورد نظر قبل از رنگ آمیزی می بایستی تمیز و عاری از هر گونه آلودگی و چربی و حتی رنگهای قدیمی بوده تا زمانیکه سطح قابل اعتماد حاصل شود . برای سطوح سیمانی از روش واتر جت جهت تمیز کردن سطح می توانید استفاده نمائيد و قبل از اعمال رنگ ، از خشک شدن کامل سطح مطمئن شوید . 2 – استفاده از سيلر مخصوص رنگ نما (ALCO - 3306 ) ، قبل از اعمال رنگ پیشنهاد می شود. این سيلر با نفوذ در ترک های سطحی و پر کردن سطوح متخلخل و با قدرت جذب زیاد ، علاوه بر ایجاد چسبندگی بسیار عالی برای اعمال رنگ نهائی ، پوشش و نیز پایداری رنگ را افزایش میدهد . این سیلر جهت سطوح جاذب همانند سطوح گچ ، سيمان ، آجر ، آردواز و ايرانيت هاي سيماني پیشنهاد میگردد . 3 – رنگ آكريليك مخصوص نمای الوان را با مقدار مناسب آب مخلوط نموده و بر روی سطح اعمال نمائید. میزان اختلاط آب به رنگ بستگی به درجه حرارت محیط , سطح زیر کار و نیز وسیله رنگ آمیزی دارد , ولی در شرایط نرمال رنگ آمیزی , میزان اختلاط آب به رنگ بر حسب درصد وزنی , با قلم مو 40% , با غلتک 30% و با پیستوله 60% میباشد . 4 – دماي مناسب جهت اجراي رنگ بين 10 تا 35 درجه سانتيگراد و فاصله زماني بين اعمال لايه ها سه ساعت ميباشد . 5 – جهت افزایش طول عمر و دوام بیشتر رنگ نما و نیز ایجاد سطحی با براقیت یا ماتی بالا و جلوه ای زیباتر ، اعمال یک لایه از لاک واتر بیس آکریلیک ALCO-3112,3113,3114 ) ) بر روی رنگ نما پیشنهاد میگردد . استفاده از این لاکها ، بنا به میزان براقیت مورد نیاز تعریف میشود .

   

 • نحوه شستشوی وسایل

  مواد ریخته شده بر روي زمین را با آب گرم و صابون فوراً تمیز نمائید . همچنین پس از اتمام کار دستها و ابز ار آلا ت رنگ آمیزي را با آب گرم  و صابو ن بشوئید . جهت جلوگیري از زنگ زدگی ، ابزار و تجهیزات رنگ آمیزي را با وایت اسپریت شستشو داده و فو راً خشك نمائید .
 • توصیه

  1- قبل از استفاده ، محتوي ظرف را  خوب بهم بزنيد.

  2- در طی مراحل رنگ آمیزی، حتما درب و پنجره ها را باز بگذارید تا هوای تازه جریان داشته باشد.

 • ایمنی نکات

  محتویات ظرف را در محیط خشک ، خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری نمائید . بعد از مصرف ، درب ظرف را محکم ببندید . توصیه می شود این محصول را حداکثر ظرف مدت12 ماه از تاریخ تولید مصرف نمائید . در هنگام اعمال رنگ ، از تهویه مناسب استفاده کنید و در صورت امکان دربها و پنجره ها را باز بگذارید. در صورت داشتن سابقه بیماری آبریزش چشم ، سردرد و یا سایر بیماریها ، از هوای تازه بیشتر  و یا ماسکهای تنفسی ( مصوبه ( NIOSH استفاده کرده و یا محل کار را ترک کنید  . از تماس با چشم جلوگیری شود، در صورت تماس با مقدار زیادی آب شستشو شود ، دستها را پس از استفاده بشوئید. در صورت بلعیده شدن ، به مراکز پزشکی مراجعه کنید. سنباده کردن رنگ قدیمی روغني باعث ایجاد گرد و خاک و بخار سرب میشود که این بخار باعث آسیب رساندن به مغز  و دیگر بافتهای بدن به خصوص برای کودکان و زنان باردار میشود . برای کنترل کردن خطرات تماس با سرب و دیگر مواد خطرناک باید از تجهیزات محافظ مناسب مانند ماسکهای تنفسی ( مصوبه NIOSH  ) و لوازم مناسب استفاده گردد و پس از اتمام کار محیط را کاملا تمیز نمود .