• دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  پوشش حفاظتي بر پايه رزين اتيل سيليكات است . اين محصول با توجه به درصد رطوبت محيط، سخت و مقاوم  مي شود .آستر   بر سطح فولاد محافظت كاتدي ايجاد مي نمايد (Zn) زينك اتيل سيليكات با درصد بالاي فلز روي ، . در مواردي كه سطح داراي خلل و فرج زياد باشد ضخامت فيلم رنگ از  ميكرون تا حدود 75  ميكرون افزايش مي يابد 125 . تنها با يك لايه از پوشش اتيل سيليكات مي توان سطح را در برابر تغييرات آب و هوايي، اشعه ماوراء بنفش، آب و نمك ها ي خنثي و محصولات نفت خام و الكل ها محافظت نمود . توجه به اين نكته ضروري است كه اين آستري براي محيط هاي اسيدي و قليايي مناسب نمي باشد و استفاده از آن در وخامت هاي بالاتر از  ميكرون توصيه نمي شود 125 . از ديگر خواص اين آستري مقاومت حرارتي تا  درجه سانتي گراد 400 مي باشد كه به عنوان لايه آستري در سيستم رنگ هاي مقاوم حرارتي به كار گرفته مي شود . اين محصول با لحاظ كردن استاندارد   طراحي شده است sspc-paint20 . اعمال اين پوشش در محيطهاي با رطوبت بيش از  توصيه مي گردد و در صورت عدم % 75 تأمين رطوبت طبيعي ، روشهاي مصنوعي از قبيل مرطوب كردن محيط رنگ آميزي و يا اسپري آب پس از يك ساعت از اعمال آستري پيشنهاد مي شود.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • بندگي مناسب بر روي سطوح فلزي با رعايت ضخامت پيشنهادي •  (Zn) مقاومت خوردگي بسيار مناسب به روش حفاظت كاتدي توسط پودر روي •  مقاوم در برابر حرارت مداوم تا •  درجه سانتيگراد و مقاومت در مخازن آب جوش 400  عدم تغيير فام در اثر حرارت دهي •  زمان مناسب خشك شدن آستر با توجه به درصد رطوبت محيط •  سختي بسيار مناسب و مقاومت حلالي بسيار خوب
 • کاربردهای محصول

  پالايشگاه ها مخازن نگهداري سوخت اين پوشش از خوردگي سطوح خارجي تانكر ها و سازه ها ي فولادي پل ها، پتروشيمي تانكرهاي محتوي حلال و مواد شيميايي، سازه ها و تأسيسات دريايي و سكوهاي خارج از آب جلو گيري مي كند.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين  تا 10  درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 55  تا 5  درجه سانتيگراد باشد 50 . دماي مطلوب رنگ نيز بين  تا 10  درجه سان تيگراد در نظر گرفته شود 55 . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست  درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد 3 . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال ر نگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود.
 • ایمنی نکات

  در  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ایمنی ماده (MSDS) قابل مصرف می باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حر ارت، جرقه و شعله نگهداري شود . در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است. در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.