آستري آنتي استاتيك پايه حلالي مشكي

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پايه رزين اپوكسي خاص و سخت كننده پلي آمين ويژه طراحي و فرموله شده و داراي چسبندگي بسيار خوب بر روي سطوح بتوني و سيماني است. استفاده از اين محصول قبل از اعمال روكش آنتي استاتيك، نقش به سزايي در كاهش مقاومت الكتريكي و نيز يكنواختي هدايت الكتريكي سيستم نهايي دارد. از اين محصول جهت استقرار شبكه نوار مسي مي توان استفاده نمود.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • چسبندگي بسيار خوب پرايمر بتون و آمادگي بالا جهت گيرايي روكش آنتي استاتيك • قابليت انتقال الكتريسيته ساكن از لايه هاي بالايي و تقويت انتقال آن از طريق شبكه نوار مسي به چاه ارت جهت جلوگيري از ايجاد جرقه و خطرات احتمالي ناشي از آتش سوزي
 • کاربردهای محصول

  اين محصول به منظور استقرار شبكه نوار مسي و تقويت انتقال بار الكتريكي قبل از اعمال روكش كف اپوكسي آنتي استاتيك به كار مي رود.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سا نتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود.
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.

 

بتونه اپوكسي پلي آمين

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پايه رزين اپوكسي و سخت كننده پلي آمين طراحي و فرموله شده و داراي چسبندگي بسيار خوب بر روي سطوح بتوني و سيماني پوشش داده شده با پرايمر بتون اپوكسي با كد  12200-00 w و يا 01-12500 w مي باشد . اين محصول جهت تسطيح سطوح سازگار پس از سيراب كردن آن استفاده مي شود .جهت تنظيم ويسكوزيته در حين اعمال از بهبود دهنده هاي رئولوژيكي استفاده شود . مقدار مصرف اين محصول در هر مترمربع به ناهمواريهاي سطح و خلل و فرج آن بستگي دارد.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • پركنندگي خوب درزها، شكافها و خلل و فرج سطح • مقاومت بسيار خوب در مقابل آب، روغن هاي هيدروليك، گازوئيل، بنزين و مواد شيميايي
 • کاربردهای محصول

  اين محصول جهت پر كردن خلل و فرج سطوح بتوني و سيماني قبل از اعمال روكش كف اپوكسي و يا ساير رنگها و عمدتاً به منظور تسطيح كليه سطوح عمودي و افقي به كار مي رود.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سا نتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود.
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.

 

پرايمر بتون اپوكسي پلي آمين

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پايه رزين اپوكسي و سخت كننده پلي آمين طراحي و فرموله شده و داراي چسبندگي بسيار خوب بر روي سطوح بتوني و سيماني است. از اين محصول براي آماده سازي سطوح سازگار و سيراب كردن پوشش كف بتوني كارگاه ها ، بيمارستان ها، فرودگاه ها، كارخانجات، سالن هاي ورزشي و ديگر محيط هاي صنعتي به منظور بهبود خواص چسبندگي و كيفيت روكش يا لاك نهايي اپوكسي استفاده مي گردد.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • سختي بالا • قابليت نفوذ در خلل و فرج سطح و سيراب نمودن آن • مقاومت بسيار خوب در برابر تغييرات درجه حرارت و فشار • مقاومت بسيار خوب در مقابل آب، روغن هاي هيدروليك، گازوئيل، بنزين و مواد شيميايي
 • کاربردهای محصول

  اين محصول به منظور آماده سازي و اشباع كردن سطوح بتوني و سيماني قبل از اعمال روكش كف اپوكسي و ساير رنگها به كار مي رود.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سا نتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود.
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.

 

روكش اپوكسي پلي آمين

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پايه رزين اپوكسي و سخت كننده پلي آمين بدون حلال طراحي و فرموله شده و داراي چسبندگي بسيار خوب برروي سطوح بتوني و سيماني با استفاده از آستري مناسب مي باشد . اين روكش مقاومت بسيار خوبي در مقابل آب ، مواد شيميايي، روغن هاي هيدروليك، گازوئيل، برخي اسيد ها و قليا ها را دارا مي باشد . از روكش هاي اپوكسي جهت كف پوش كردن كارخانجات ، بيمارستان ها، فرودگاه ها و ديگر محيط هاي صنعتي استفاده مي گردد. اين محصول علاوه بر ايجاد زيبايي محيط و سهولت نظافت و پاكسازي، از ايجاد آلودگي و گرد و غبار ناشي از سايش سطوح بتوني جلوگيري مي نمايد و همچنين در برابر عوامل خورنده محيطي بسيار كارآمد مي باشد . روكش اپوكسي شکيبا مقاومت بسيار خوبي در برابر تغييرات درجه حرارت، فشار، عوامل سايشي و مکانيکي وارد به سطح را دارا بوده و از استحکام بسيار مناسبي برخوردار مي باشد.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • ضد گرد و غبار و قابليت شستشو با شوينده هاي قليايي ضعيف • ايجاد استحکام لازم و تحمل بار در محدوده 500 كيلوگرم در سانتيمتر مربع • قابليت تسطيح سطوح بتوني به واسطه خاصيت self levelling(خود هم تراز شوندگي) • مقاومت بسيار خوب در مقابل آب، روغن هاي هيدروليك، گازوئيل، بنزين و مواد شيميايي • مقاومت بسيار خوب در برابر تغييرات درجه حرارت، فشار و عوامل سايشي محيط و عوامل مکانيکي • توجه 1 : درخصوص موادشيميايي باتوجه به تنوع،مي بايست قبل ازمصرف باكارشناسان مهندسي فروش شکيبا تبادل اطلاعات گردد.
 • کاربردهای محصول

  روكش اپوكسي شکيبا علاوه بر اعمال بر سطوح بتوني كف كارگاه ها يا انبارهاي صنايع غذايي، صنايع شيميايي، صنايع نساجي و دارويي، صنايع الکترونيکي و پوشش سطوح صنايع نظامي ، در جهت كف پوش كردن محيطهاي شهري و غير صنعتي مسقف ، محيطهاي پاك ( Clean Room ) بيمارستان ها، فرودگاه ها و ... نيز كاربرد دارد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين10  تا 55درجه سا نتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود.
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود .

 

روكش آنتي استاتيك

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پايه رزين اپوكسي خاص و سخت كننده پلي آمين ويژه طراحي و فرموله شده است . اين روكش ، آنتي استاتيك بوده و بار ساكن الكتريكي بر روي آن تجمع نكرده و مستقيماً به ارت تخليه مي گردد. اين محصول خواص عمومي روكشهاي اپوكسي را داشته و داراي چسبندگي بسيار خوبي بر روي سطوح بتوني و سيماني با استفاده از آستر مناسب مي باشد . روكش انتي استاتيك مقاومت بسيار خوبي در مقابل آب ، مواد شيميايي، روغن هاي هيدروليك، گازوئيل، اسيد ها و قليا ها دارد . روكش هاي آنتي استاتيك جهت كف پوش كردن در صنايع الكتريكي، اتاقهاي كنترل، انبار مواد قابل احتراق و مواد منفجره و ديگر محيط هاي صنعتي حساس به جرقه يا الكتريسيته ساكن استفاده مي گردد . اين پوشش به سطح زيبايي بخشيده و آن را از آلودگي و گرد و غبار ناشي از بتون مصون نگه داشته و نيز سطح را در مقا بل عوامل خورنده محيط حفاظت مي كند . روكش اپوكسي آنتي استاتيك شكيبا تغييرات درجه حرارت، فشار و عوامل سايشي محيط را به خوبي تحمل كرده و استحكام لازم را دارا مي باشد . اين روكش به منظور برقراري ايمني در محيطهايي به كار مي رود كه احتمال ايجاد جرقه ناشي از الكتريسيته ساكن وجود دارد.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • ايجاد استحكام لازم و تحمل بار • قابليت انتقال جريان الكتريسيته ساكن • مقاومت بسيار خوب در برابر تغييرات درجه حرارت، فشار و عوامل سايشي محيط • مقاومت بسيار خوب در مقابل آب، روغن هاي هيدروليك، گازوئيل، بنزين و مواد شيميايي
 • کاربردهای محصول

  روکش  00-11440 شكيبا علاوه بر اعمال بر سطوح بتوني كف كارگاه ها يا انبارهاي صنايع غذايي، صنايع شيميايي، صنايع نساجي و   دارويي، صنايع الك ترونيكي و پوشش سطوح صنايع نظامي ، در كف پوش كردن محيطهاي شهري و غير صنعتي از جمله بيمارستان ها، فرودگاه ها، سالن هاي ورزشي و ... در مواردي كه دفع الكتريسيته ساكن الزامي است، نيز استفاده مي شود.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سا نتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود.
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود .

 

سيلر اپوكسي پلي آميد

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پايه رزين اپوكسي و سخت كننده پلي آميد طراحي و فرموله شده و داراي چسبندگي بسيار خوب بر روي سطوح بتوني و سيماني است. اين محصول براي آماده سازي سطوح سازگار و سيراب كردن پوشش كف و ديوار و سقف بتوني كارگاه ها، بيمارستان ها، فرودگاه ها، كارخانجات، سالن هاي ورزشي و ديگر محيط هاي صنعتي به منظور بهبود خواص چسبندگي و كيفيت روكش يا لاك نهايي اپوكسي استفاده مي گردد.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • حساسيت كمتر به blushing • سختي و استحكام مكانيكي بالا • قابليت نفوذ در خلل و فرج سطح و سيراب نمودن آن • مقاومت بسيار خوب در برابر تغييرات درجه حرارت و فشار • مقاومت بسيار خوب در مقابل آب، روغن هاي هيدروليك، گازوئيل، بنزين و مواد شيميايي
 • کاربردهای محصول

  اين محصول به منظور آماده سازي و سيراب كردن سطوح بتوني و سيماني قبل از اعمال روكش اپوكسي كف و ساير رنگها به كار مي رود.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سا نتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود.
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود .

 

ورني اپوكسي

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پايه رزين اپوكسي و سخت كننده پلي آمين فرموله شده است . از اين محصول به منظور زيبايي ظاهر كار و محافظت سطح استفاده مي شود . اين پوشش بعد از تشكيل فيلم در محيط هاي خورنده و شيميايي مقاومت خوبي داشته و چسبندگي عالي، مقاومت سايشي خوب، عدم خش پذيري، ضربه پذيري مناسب، مقاومت در برابر خراش و قابليت تحمل شوك هاي مكانيكي را دارا مي باشد . با توجه به خواص ذكر شده از اين ورني در پوشش كف سالن ها و كارخانجات دارويي و بهداشتي استفاده مي گردد . ازديگر موارد استفاده از اين ورني، ايجاد يك پوشش لعابي بدون پشت پوشي بر روي سيمان و بلوك هاي سيماني مي باشد . با اختلاط درصد مناسبي از ورني اپوكسي شكيبا و سيليس با دانه بندي هاي متنوع از اين محصول مي توان گروت اپوكسي به منظور قالب گيري، تسطيح سطوح برجسته غير متعارف و تسطيح بتون و همچنين پركردن درزهاي انبساطي تهيه نمود.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • مقاومت بسيار خوب در برابر خراش و قابليت تحمل شوكهاي مكانيكي • چسبندگي عالي، مقاومت سايشي خوب، عدم خش پذيري و ضربه پذيري مناسب • مقاومت بسيار خوب در مقابل آب، روغن هاي هيدروليك، گازوئيل، بنزين و مواد شيميايي
 • کاربردهای محصول

  ورني اپوكسي شكيبا در پوشش كف سالن ها، سوپر ماركت ها، كتابخانه ها، حمام ها، سطوح كشتي و كارخانجات دارويي و بهداشتي استفاده مي گردد. از ديگر موارد استفاده از اين ورني، ايجاد يك پوشش لعابي بر روي سيمان و بلوك هاي سيماني مي باشد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سا نتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود.
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.