رنگ کملیون

تولید کننده انواع رنگهای
صنعتی،حفاظتی، ترافیکی،خودرویی و تزئینی

رنگ کملیون

محصولات تولید شده

در این قسمت می توانید تمامی محصولات این شرکت را با توجه به کاربردشان مشاهده کنید.

رنگ کملیون

محصولات تولید شده

در این قسمت می توانید تمامی محصولات این شرکت را با توجه به کاربردشان مشاهده کنید.
محصولات کامل رنگ شکیبا با نام تجاری کملیون
برای مشاهده بهتر محصولات با توجه به استفاده نهایی، می توانید از فیلترها استفاده کنید تا راحت تر به هدف خود برسید.
سرگروه محصولات
سرگروه محصولات

کد رنگ : KRS-223

پوشش های کف

ورنی اپوكسی

کد رنگ : KRS-400

رنگهای صنعتی

واش پرايمر

کد رنگ : KRS-103

رنگهای تزئینی

ضد زنگ آلکیدی

کد رنگ : KRS-250

پوشش های کف

سيلر اپوكسی پلی آميد

کد رنگ : KRS-254

پوشش های کف

روكش اپوكسی پلی آمين

کد رنگ : KRS-260

پوشش های کف

روكش آنتی استاتيك

کد رنگ : KRS-101

رنگهای تزئینی

روغنی مات

کد رنگ : KRS-110

رنگهای تزئینی

رنگ نما سیلیکون اکرلیک

کد رنگ : KRS-206

رنگهای صنعتی

رنگ میانی اپوكسی پلی آميد MIO

کد رنگ : KRS-205

رنگهای صنعتی

رنگ میانی اپوكسی پلی آميد

کد رنگ : KRS-607

رنگهای صنعتی

رنگ ميانی الكيدی هوا خشك (متوسط روغن)

کد رنگ : KRS-210

رنگهای صنعتی

رنگ كولتار اپوكسی پلی آميد

کد رنگ : KRS-611

رنگهای صنعتی

رنگ سوله الكيدی زينك كرومات

کد رنگ : KRS-303

رنگهای صنعتی

رنگ رویه آلکید سيليكون

کد رنگ : KRS-612

رنگهای صنعتی

رنگ رويه كوره ای الكيد ملامين

کد رنگ : KRS-500

رنگهای صنعتی

رنگ رويه پلی يورتان

کد رنگ : KRS-806

رنگهای صنعتی

رنگ رويه الكيدكلروكائوچو

کد رنگ : KRS-225

رنگهای صنعتی

رنگ رويه اپوكسی فنوليك

کد رنگ : KRS-218

رنگهای صنعتی

رنگ رويه اپوكسی پلی آمين

کد رنگ : KRS-208

رنگهای صنعتی

رنگ رويه اپوكسی پلی آميد

کد رنگ : KRS-100

رنگهای تزئینی

رنگ روغنی براق

کد رنگ : KRS-805

رنگهای صنعتی

رنگ ترافيكی الكيد كلروكائوچو

کد رنگ : KRS-03

رنگ های ترافیکی

رﻧﮓ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ رزﻳﻦ اﻛﺮﻳﻠﻴﻚ ﺗﺮﻣﻮﭘﻼﺳﺖ ﺳﺮد

کد رنگ : KRS-106

رنگهای تزئینی

رنگ پلاستیک